Inhoud van taaltrainingen Duits of zakelijk Duits

Mijn taaltraining is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Het Europees referentiekader onderscheidt zes verschillende referentieniveaus van kennis eenvoudigste basics (A1) tot bijna native speaker taalbeheersing (C2). Elk niveau van taalvaardigheid is verdeeld in sub-vaardigheden: lezen, luisteren, spreken / mondelinge interactie en schrijven/geschreven interactie. Meer gedetailleerde informatie is te vinden bijvoorbeeld op www.goethe.de.

A B C
elementair taalgebruik (beginner en geavanceerd beginner) zelfstandig taalgebruik (gevorderde, middelbaar taalniveau, zakelijk) vaardig taalgebruik (hoog niveau tot bijna moedertaalniveau)
A1 A2 B1 B2 C1 C2

Wat betekent dit voor uw individuele taaltraining?

Conform uw bovenstaand taalniveau - dat wij bepalen met behulp van een intakegesprek - kan uw taalopleiding de volgende inhoud hebben:

  • opbouw of uitbreiding van de algemene en zakelijke woordenschat (branchenspecifiek)
  • voeren van sociale en zakelijke (telefoon) gesprekken
  • leren van de Duitse correspondentie (e-mail, offerte, opdracht, factuur, aanmaning, bedrijfsinterne correspondtie zoals rapporten enz.)
  • Duitsland en social media
  • uitbreiding van grammaticale kennis en vaardigheden
  • inzicht in de Duitse (bedrijfs) cultuur
  • verdieping van de opgedane kennis in praktische gesprekssituaties, ontmoetingen, bezichtigingen
  • individuele voorbereiding b.v. op een beurs, een presentatie, een bedrijfsbezoek enz.